SPA

för närvarande kan jag av utrymmesskäl ej genomföra SPA tillfällen i större grupper. 
Endst DUO-behandlingar med enklare förtäring.